APLIKUJ

SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH
Projekt realizowany w Partnerstwie z Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego (SIRR)

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2023-06-30

ETAP 1
Wstępne sesje doradcze.

Celem doradztwa wstępnego jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i zaplanowanie doradztwa właściwego.
Czas trwania: 8 godzin na Firmę
Efekt: Przyjęcie właściwych form doradztwa, opracowanie harmonogramu spotkań i dokumentowania.
Dla każdej Firmy wyznaczony zostanie Doradca Wiodący – opiekun Firmy Rodzinnej przez cały okres realizacji wsparcia.

ETAP 2
Doradztwo właściwe

Celem doradztwa właściwego jest przygotowanie strategii sukcesji oraz przygotowanie Firmy do jej wdrożenia.
Dla każdej Firmy zorganizowane i przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie: finansowym, prawnym, organizacyjno zarządczym oraz sesje doradcze z psychologiem biznesu x średnio 57h/Firmę.
Efektem etapu będzie strategia sukcesji i ustalony termin spotkania inicjującego wdrażanie strategii.

ETAP 3
Doradztwo przy wdrożeniu strategii wraz z monitoringiem wdrożenia

Celem etapu jest wdrożenie zmian w firmach rodzinnych oraz przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej.
Czas trwania: 3 godziny na Firmę
Efektem będzie przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej podczas spotkania inicjującego wdrażanie sukcesji – podpisanie strategii przez Nestora, Sukcesora, potwierdzenie przez ww. osoby, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie