DORADCY

Michał Wojtas

doradca podatkowy
doradca sukcesyjny
Województwo: Zachodniopomorskie

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL, ekspert w dziedzinie restrukturyzacji, procedury podatkowej, a także w planowaniu biznesowym, podatkowym i sukcesyjnym.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie cen transferowych, sporów z organami podatkowymi i prawno-podatkowego zabezpieczania biznesu. Prowadzi szkolenia z zarządu sukcesyjnego, procedur i raportowania schematów podatkowych.
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

OBSZAR DORADZTWA: FINANSOWY

Teresa Kuliberda-Wojtas

doradca sukcesyjny
mediator
Województwo: Zachodniopomorskie

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Strateg, mediator, wieloletni manager odpowiedzialny za strategię, rozwój oraz marketing. Specjalizuje się w planach sukcesyjnych, modelach biznesowych, strategiach rozwoju firm, mediacjach, kodach wartości oraz relacjach rodzinnych. Prowadzi szkolenia z zakresu planowania sukcesyjnego.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

OBSZAR DORADZTWA: ORGANIZACYJNO – ZARZĄDCZY

Marek Składowski

Doradca
Województwo: Wielkopolskie

Absolwent Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania także na tej uczelni. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie na wyższych stanowiskach menedżerskich w firmach polskich i zagranicznych. Sukcesy zawodowe w takich obszarach jak budowa i zarządzanie strukturami handlowymi, kierowanie polityką personalną, przeprowadzanie projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacja procesów biznesowych, produkcyjnych i kosztów. Posiada formalne kompetencje jako menedżer projektów i Coach, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Ma praktyczne doświadczenie w zakresie budowy strategii rozwoju i sukcesji w firmach rodzinnych. W ciągu ostatnich 3 lat współpracował z  ponad 30 firmami rodzinnymi w charakterze doradcy i coacha.
Prowadzi swoją firmę o profilu doradczo-szkoleniowym.

OBSZAR DORADZTWA : ORGANIZACYJNO – ZARZĄDCZY

Paweł Łebkowski

Doradca
Województwo: Wielkopolskie

Wykształcenie wyższe Zarządzanie Firmą. Doradca Zawodowy, Trener, Pośrednik Pracy, Trener zajęć treningu osobistego. Od 2018 roku Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie. Właściciel firmy szkoleniowo – doradczej oraz Prezes Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej: Fundacji Inkubator Innowacji Społecznej  oraz Międzynarodowego Centrum Rozwoju Spółdzielnia Socjalna. Doradztwem dla firm rodzinnych zajmuje się już od 2005 roku kiedy to był członkiem Zespołu Strategicznego powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kutno jako Radny Rady Miejskiej w Kutnie w latach 2002 – 2006 (członek  Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Miasta, Gospodarki Gruntami i Ograniczania Bezrobocia Rady Miasta Kutna, Doraźnej Komisji ds. Planu Rewitalizacji Miasta Kutno). Karierę Społeczną zaczynał jako pierwszy Przewodniczący Samorządu Studenckiego oraz organizator pierwszych w Kutnie Targów i Giełd Pracy. Cechuje go znajomość tematyki sukcesji w firmach rodzinnych, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia. W 2009 Ekspert Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Asesor Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Był współinicjatorem powołania w Kutnie Partnerstwa Lokalnego w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

OBSZAR DORADZTWA : ORGANIZACYJNO – ZARZĄDCZY