KONTAKT

Biuro projektu DGA S.A
ul. Towarowa 37 (III piętro)
61 – 896 Poznań

Kierownik Projektu: 
Magdalena Franciszczak
Tel. 61 859 59 00
GSM: 601 805  244
Email: sukcesja@dga.pl

Biuro projektu SIRR: 
ul. Długa 6, 58-100 Świdnica
Tel. 74 660 64 87,
e-mail: sukcesja@sirr.pl