DGA S.A. to spółka doradczo – szkoleniowo – inwestycyjna działająca na polskim rynku od 1990 roku, jako pierwsza w branży konsultingowej notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Zgodnie z dewizą „Wspieramy Wielkich Jutra”, Konsultanci DGA S.A. oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalizm na rzecz rozwoju firm, instytucji oraz regionów.

DGA S.A. współpracuje zarówno z przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność, jak i z największymi podmiotami gospodarczymi, tymi które już osiągnęły sukces lub do niego zmierzają, jak również tymi którym potrzebne jest wsparcie zewnętrzne.

Profesjonalne usługi doradcze DGA S.A. obejmują przede wszystkim doradztwo biznesowe,pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, doradztwo przy restrukturyzacjach, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi audytorskie, zarządzanie kapitałem ludzkim. Tysiące zrealizowanych projektów na skalę krajową świadczą o tym, że w DGA S.A. nikt nie boi się wyzwań. Ciągły rozwój, indywidualne podejście do każdego projektu są gwarantem sukcesu. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółki, działalność inwestycyjna zaowocowała powstaniem silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej DGA. Zapraszamy na www.dga.pl.