REKRUTACJA

Proces rekrutacji ma charakter otwarty,
tj. rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych szans. Jedna firma może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz. 

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych rzez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie do końca Sierpnia 2019 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 6 firm.

Opublikowano dnia 30.08.2019 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie do końca Września 2019 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 2 firmy.

Opublikowano dnia 31.09.2019 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie do końca Października 2019 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.
Opublikowano dnia 31.10.2019 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie do końca Grudnia 2019 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 3 firmy.
Opublikowano dnia 31.12.2019 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 28 Grudnia 2019 r. do 31.01.2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 2 firmy.
Opublikowano dnia 31.01.2020 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 28 Grudnia 2019 r. do 31.01.2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 2 firmy.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 01 Luty 2020 r. do 29.02.2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.
Opublikowano dnia 29.02.2020 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 01 Marca 2020 r. do 31 Marca 2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.
Opublikowano dnia 31.03.2020 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 01 Kwietnia 2020 r. do 30 Kwietnia 2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.
Opublikowano dnia 30.04.2020 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 01 Maj 2020 r. do 29 Maj 2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.
Opublikowano dnia 29.05.2020 r.
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 01  Czerwca 2020 r. do 30 Czerwca 2020 r.  zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.
Opublikowano dnia 30.06.2020 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 29.06 do 03.07.2020 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.

Opublikowano dnia 03.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 06.07 do 10.07.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 13.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 13.07 do 17.07.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 20.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 27.07 do 31.07.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 03.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 03.08 do 07.08.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 10.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 10.08 do 14.08.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 17.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 17.08 do 21.08.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 24.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 24.08 do 28.08.2020 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.

Opublikowano dnia 31.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 31.08 do 04.09.2020 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 1 firmę.

Opublikowano dnia 07.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 07.09 do 11.09.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 14.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie od 14.09 do 18.09.2020 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 3 firmy.

Opublikowano dnia 21.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 21.09 do 25.09.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 28.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 28.09 do 02.10.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 05.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie w okresie od 05.10 do 09.10.2020 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 2 firmy.

Opublikowano dnia 12.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Firmy rodzinne do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  złożonych w okresie w okresie od 12.10 do 16.10.2020 r. zakwalifikowano do udziału w projekcie 2 firmy.

Opublikowano dnia 19.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 19.10 do 23.10.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 26.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie od 26.10 do 30.10.2020 r.  do Projektu: „Sukcesja w firmach rodzinnych”  nie przystąpiła żadna firma rodzinna. 

Opublikowano dnia 02.11.2020 r.