REKRUTACJA

Proces rekrutacji ma charakter otwarty,
tj. rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych szans. Jedna firma może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz. 

 

Rekrutacja prowadzona będzie w podziale na tury.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE.