REKRUTACJA

Proces rekrutacji ma charakter otwarty,
tj. rekrutacja jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie równych szans. Jedna firma może uczestniczyć w Projekcie tylko jeden raz. 

 

Nabór firm rodzinnych do projektu trwa do 31.05.2023 r. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Projektu:
 
Magdalena Franciszczak
Tel. 61 859 59 00
GSM: 601 805  244
Email: sukcesja@dga.pl