Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego to Stowarzyszenie działające od 2004 r., m.in. na rzecz polskich przedsiębiorców i promocji przedsiębiorczości.

Działalność Instytutu to kompleksowe wsparcie w zakresie usług szkoleniowych i doradczych. Zarówno szkolenia, jak i procesy doradcze, projektowane są dla każdego z klientów indywidualnie – pod potrzeby i w zgodzie ze specyfiką działalności. Wszelkie działania doradcze prowadzimy przy ścisłej współpracy z kierownictwem firmy.

Obszary doradztwa, w jakich specjalizują się nasi eksperci to:

– obszar strategiczny (strategia, misja, schemat organizacyjny, bussines plany itp.),
obszar zarządzania kadrami (rekrutacja i selekcja pracowników, systemy ocen i motywowania, obieg dokumentacji itp.),
obszar prawny (konstrukcje umów i kontraktów, obsługa prawna, negocjowanie umów, archiwizowanie dokumentów itp.),
– obszar informatyki (sprzęt, oprogramowanie, sieci komputerowe, internet, multimedia itp.),
doradztwo dla przedsiębiorstw, w tym w zakresie sukcesji firm rodzinnych.

Nasz zespół to także specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie sięga pracy nad środkami pozyskiwanymi począwszy od funduszy w ramach ZPORR, SPORZL, POKL, POWER  aż do chwili obecnej.

Członkowie SIRR są członkami Rady ds. Ekonomii Społecznej, działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej. Posiadają też status kandydatów na ekspertów w ramach RPO WD 2014 – 2020 dla dziedzin Zatrudnienie oraz Integracja Społeczna.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego jest instytucją szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, posiada również wdrożony System Zarządzania Jakością potwierdzony certyfikatami i zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009 i PN ISO 9001-2015 w zakresie usług rozwojowych szkoleniowych i doradczych.

Posiada również status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, legitymując się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego posiada akredytację ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej (usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych).